Konserwacje

By on 23 maja 2016

Pracownia podejmuje się prac konserwatorskich na wielu różnych                     obiektach dawnego rzemiosła artystycznego.

Konserwacja dawnych ram do obrazów i luster.

Konserwacja złoconych i malowanych mebli i przedmiotów.

Konserwacja złoconych obiektów sakralnych.

Konserwacja złoceń i zdobnictwa w architekturze.